środę, 4. listopada br., o godz. 12.00,
odbędzie się webinar z cyklu
3 kwadranse z Ekspertem”, dotyczący tematyki
Śladu węglowego