Obowiązek informacyjny

Od 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Niniejszym informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, z siedzibą w Opolu (45-862) przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Jeśli wyrazili Państwo chęć otrzymywania newslettera lub wyrazili Państwo zgodę na kontakt telefoniczny, podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym PHU GEMINI Wioletta Kuźniar powierzyła przetwarzanie danych osobowych, tj. takie jak: podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi e-mail marketingu, podmiot świadczący usługi PR, czy też podmiot świadczący usługi hostingu i administracji niniejszej strony internetowej – ilość odbiorców może się zwiększyć w zależności od celu przetwarzania, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest równoznaczny z czasem naszej współpracy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego wynikających – okres przetwarzania może być wydłużony przez wymogi konkretnych przepisów obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342). W przypadku newslettera oraz zgody na handlowy kontakt telefoniczny, Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak nie wycofacie udzielonej nam zgody.
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zlecanych usług.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływa na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobnie doniosłe skutki. Użytkowany przez nas system do e-mail marketingu pozwala natomiast analizować działania odbiorców po otrzymaniu od nas wiadomości. Nasze działanie podyktowane jest chęcią lepszego dostosowania treści newslettera do Państwa zainteresowań. Jeśli jesteście Państwo naszym klientem obserwujemy także historię Państwa zakupów, aby w newsletterze proponować Państwu produkty w naszej ocenie pasujące do Państwa preferencji. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu przez nas Państwa danych.

Właścicielem niniejszej strony jest: PHU GEMINI Wioletta Kuźniar, ul. Wojska Polskiego 1-3/3, 45-862 Opole, NIP 7541533929, Regon: 160157542, e-mail: biuro@geminigroup.pl