20201125_Dobrostan_zwierząt

środę, 25. listopada br., o godz. 12.00,
odbył się webinar z cyklu “3 kwadranse z Ekspertem” pt.
“Dobrostan zwierząt jako element Europejskiego Zielonego Ładu”.

Agenda spotkania:

  • Kilka słów o TÜV SÜD
  • Zakres obowiązujących przepisów
  • Inicjatywy światowe i europejskie
  • Wymagania globalnych producentów żywności względem polskiego rynku
  • Dobre praktyki w Polsce
  • Zakres i przebieg audytów dobrostanu zwierząt z przykładami
  • Pytania

Nasi Eksperci:

Agnieszka Obiedzińska
Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykładowca akademicki w zakresie nauk o żywności i rolnictwie. Pracownik naukowy programów wieloletnich
w zakresie żywności, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju.
Od 2017 roku związana z TÜV SÜD Polska jako audytor w obszarze usług nieakredytowanych. Prowadzi audyty w obszarach dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz inspekcje w zakresie stosowania pasz wolnych od GMO. Realizuje również audyty dostawców do sieci handlowych oraz producentów i dystrybutorów pasz.

Mieczysław Obiedziński
Prezes Zarządu TÜV SÜD Polska, certyfikowany auditor wiodący TÜV SÜD w zakresie norm
i standardów: ISO 9001, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000 (Food, Packaging), BRC GS (Food, Packaging Materials, Storage & Distribution, Agents & Brokers), FAMI-QS, QS Standard, GMP+ B4, VLOG, V-Label, PIM „bez GMO” oraz w obszarze pierwotnej produkcji rolnej. Absolwent Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania oraz auditowania procedur i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz pasz, które zdobywał podczas współpracy
z producentami i sieciami handlowymi od 2003 roku. Prowadzi audyty w obszarach dobrostanu zwierząt w ubojniach oraz w fermach drobiu.
Od 2006 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako trener TÜV SÜD Akademia i audytor wiodący systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Patryk Płuska
Certyfikowany audytor TÜV SÜD w obszarze usług nieakredytowanych z zakresu produkcji rolnej oraz bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz. Absolwent Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2015 roku związany z TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. jako audytor w obszarze usług nieakredytowanych. Od 2016 roku pracuje
w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych jako Pełnomocnik ds. jakości.
Prowadzi audyty w obszarach dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz inspekcje
w zakresie stosowania pasz wolnych od GMO do skarmiania bydła mlecznego, opasowego i mięsnego. Posiada doświadczenie w zakresie procedur związanych z bezpieczeństwem żywności GHP/GMP/HACCP/ISO 22000 oraz pasz, zdobyte podczas wykonywania audytów dostawców sieci handlowych oraz inspekcji higienicznych w sklepach należących do sieci handlowych, a także podczas audytów producentów i dystrybutorów pasz.
Realizuje również zlecenia z zakresu weryfikacji znakowania żywności oraz nadzoru nad prawidłowym załadunkiem, zabezpieczeniem oraz utrzymaniem odpowiednich warunków temperaturowych towarów w kontenerach transportowych.