20201021_Ślad_węglowy

środę, 4. listopada 2020., o godz. 12.00,
odbył się webinar z cyklu
3 kwadranse z Ekspertem”, dotyczący tematyki
Śladu węglowego

Tematyka webinaru:

“Ślad węglowy dla mięsa czyli nowe wyzwania dla producentów w zakresie polityki klimatycznej i Nowego Zielonego Ładu”.

  • Nowy Zielony Ład i wyzwania polityki klimatycznej
  • Co to jest ślad węglowy i jakie ma znaczenie dla producentów produktów mięsnych
  • Planowane zmiany w zakresie oznaczenia produktów żywnościowych w kontekście nowej polityki klimatycznej

Anna Rozkosz
Ekspert JARS

Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń. Ekspertka z zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy, GOZ oraz zrównoważonego rozwoju. Weryfikatorka w zakresie PAS 2050 specjalizująca się w obliczaniu śladu węglowego dla branży rolnej oraz przemysłowej. Konsultantka systemu KZR INIG, inicjowała otwarcie Biura KZR INIG w Ukrainie. Od 7 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, prawa ochrony środowiska , również jako badaczka i analityczka. Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej w zakresie redukcji emisji CO2 i śladu węglowego. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej, ochrony środowiska oraz tematyki ochrony klimatu. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania inwestycji z zakresu produkcji energii, OZE czy redukcji emisji CO2 , członkini International Biomass Torrefaction Council Europe. Od trzech lat zarządza projektami wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy w CEE. Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

“W trosce o naszą planetę – produkcja wieprzowiny z zerowym śladem węglowym”.

  • Goodvalley – kim jesteśmy?
  • Od pola do stołu – mniejsze zużycie zasobów i identyfikowalność.
  • Wpływ rolnictwa i produkcji zwierzęcej na klimat.
  • Zerowy ślad węglowy w produkcji mięsa – jak to robimy w Goodvalley?
  • Zrównoważona produkcja a potrzeby żywnościowe rosnącej populacji.

Grzegorz Brodziak
Dyrektor Zarządzający Goodvalley

Z Goodvalley związany jest od 1994 roku, współtworzył fundamenty przedsiębiorstwa od początku jego działalności. Ukończył filologię skandynawską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia z zakresu Organizacji i Zarządzania współorganizowane przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechnikę Koszalińską. Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania strategicznego, polityki oraz prawa w obszarze rolnictwa, a także kwestii związanych z energią odnawialną i neutralnością klimatyczną. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również pełniąc funkcję wiceprezesa Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej Polpig oraz funkcję członka zarządu Krajowej Federacji Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.