20200610_Woda_coraz_cenniejszy_zasob

środę, 10. czerwca br., o godz. 12.00,
odbył się webinar z cyklu “3 kwadranse z Ekspertem” pt.
Woda – coraz cenniejszy zasób. Jak ją oszczędzać i nie marnować w całym procesie produkcyjnym oraz higienicznym?

Tematyka webinaru:

Webinar składał się z 3 części:

Ziemia – planeta wody

Łukasz Misiuna – specjalista ds. zarządzania zasobami przyrody i środowiska

 • Zasoby wodne kraju
 • Woda jako warunek bioróżnorodności
 • Bioróżnorodność jako warunek życia
 • Zasoby wodne jako strategiczny zasób Państwa i element polityki bezpieczeństwa
 • Kto leje wodę? Zużycie wody w przemyśle i gospodarce: od prosumenta po gigantów energetycznych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w ochronie zasobów wodnych kraju: możliwości i ograniczenia.

Gospodarka rolna w okresach deficytu wody na przykładzie przedsiębiorstwa

Krzysztof Bąk – Kierownik ds. rozwoju areału GOODVALLEY

 • Informacje o przedsiębiorstwie
 • Skala produkcji
 • Statystyki
 • Wybrane elementy technologii mającej na celu zachowaniu wysokich parametrów wilgotności gleby.
 • Konsekwencje i wartości dodane

Zaoszczędź wodę i pieniądze

Paweł Świtek – Kierownik Działu sprzedaży w firmie Salmon Hygiene Polska

„Przymykanie oczu” – zachowania i zaniedbania jakie można zaobserwować w obszarach produkcyjnych.

 • Jaki to ma wpływ na zużycie wody i koszty
 • Jak w prosty sposób obniżyć koszty związane z korzystaniem z wody?

Łukasz Misiuna

Specjalista ds. zarządzania zasobami przyrody i środowiska

Kielczanin, specjalista ds. zarządzania zasobami przyrody i środowiska, pedagog, psychoterapeuta, publicysta, przyrodnik. Prezes Stowarzyszenia Psychoedukacyjno-Przyrodniczego MOST, członek rady redakcyjnej Miesięcznika Dzikie Życie. W latach 2001–2015 nauczyciel akademicki.

Specjalizuje się w ornitologii i chiropterologii. Prowadzi własne projekty badawcze i ochrony przyrody. Koordynuje prace zespołów multispecjalistycznych. Zajmuje się ochroną bioróżnorodności i ideą zrównoważonego rozwoju. Swoje starania koncentruje na odkrywaniu, opisywaniu i ochronie przyrodniczo cennych lasów naturalnych i mokradeł.
Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych z zakresu ornitologii, chiropterologii i botaniki oraz kilkunastu publikacji popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony przyrody i filozofii przyrody.
Brał udział w licznych konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji (gazociągi, farmy wiatrowe, ubojnie itp.). Wykonuje inwentaryzacje przyrodnicze i opracowuje raporty oddziaływania na środowisko dla planowanych inwestycji. Tworzył dokumenty planistyczne dotyczące rezerwatów przyrody. Prowadzi projekty kontroli obywatelskiej organów państwa i samorządów w sprawach respektowania prawa ochrony przyrody.

Krzysztof Bąk

Kierownik ds. rozwoju areału GOODVALLEY

Pracę w firmie Goodvalley rozpoczął w roku 2005, niespełna rok po ukończeniu studiów rolniczych na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na początku pracował w charakterze specjalisty w zakresie produkcji roślinnej, następnie przejął nad nią funkcję kierowniczą. Jego bogate wykształcenie najlepiej obrazuje uzyskany tytuł doktora inżyniera nauk rolniczych. W firmie zajmuje się szeroko rozumianą produkcją, a w szczególności odpowiada za kwestie organizacyjne mające na celu koordynację bieżących działań związanych z uprawą roślin i zbiorem plonów. Jest również odpowiedzialny za kwestie administracyjne w zakresie zagospodarowania nawozów organicznych oraz za współpracę z rolnikami. Ponadto jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymanie certyfikacji GLOBAL G.A.P. Za swój wkład w działalność przedsiębiorstwa został wyróżniony tytułem ,,Pracownika roku” oraz tytułem ,,Kierownika roku” w firmie Goodvalley.
W swojej długoletniej pracy w firmie udowodnił, że jest ekspertem wysokiej klasy, posiada olbrzymią znajomość rynku, polskich realiów oraz doświadczenie produkcyjne.

Paweł Świtek

Kierownik Działu sprzedaży w firmie Salmon Hygiene Polska
Manager z 14 letnim doświadczeniem w sprzedaży