20200429_Zarządzanie_zmianą

środę, 29. kwietnia br., o godz. 11.00,
odbył się webinar z cyklu “3 kwadranse z Ekspertem” pt.
“Zarządzanie zmianą w sytuacji kryzysowej, związanej z pandemią”.

Tematyka webinaru:

Dzisiejszy świat biznesu można scharakteryzować poprzez akronim VUCA.

Określa on rzeczywistość jako:

 • V – volatil – zmienną;
 • U – uncertain – niepewną;
 • C – complex – złożoną;
 • A – ambiguous – wieloznaczną.

I okazuje się, że nie dotyczy to tylko świata biznesu.

Pandemia, której jesteśmy świadkami, pokazała, że VUCA nie wynika tylko z postępu technologicznego. Narzucone nam przez okoliczności zewnętrzne zmiany, jak ta której doświadczamy teraz, wymaga od nas lepszego zrozumienia siebie w zmianie, swojego zespołu w zmianie oraz organizacji w zmianie.

Gdy dochodzi do zmiany, którą narzucają nam okoliczności czy organizacja, wewnętrznie przeżywamy to bardzo podobnie, w postaci negatywnych emocji i stresu. Będąc w roli menedżera inicjującego i wdrażającego zmiany, ten stres i dyskomfort są większe. Często menedżer sam jest postawiony w obliczu zmiany i musi ją wdrożyć na swoim poziomie dla całego zespołu. Psychologicznie często „nie nadążamy” za dynamiką zmian w naszym otoczeniu.

Nasz webinar pomoże uczestnikom, do których zaliczają się menedżerowie, właściciele firm oraz przedstawiciele HR, w skutecznym przeprowadzeniu przez zmianę siebie, swojej organizacji, a przede wszystkim swoich pracowników. W szczególności przez Tą zmianę, której jeszcze nasze pokolenie nigdy nie doświadczyło.

Zagadnienia, o których mówiliśmy:

 • Zmiana jako wyprowadzenie ze strefy komfortu. 
 • Miejsce i rola menedżera w przeprowadzeniu siebie i zespołu przez zmianę. 
 • Fazy psychologiczne przechodzenia przez zmianę narzuconą:
  • Zaprzeczenie,
  • Opór,
  • Eksperymentowanie,
  • Zaangażowanie.
 • Proaktywność i kontrsugestywność – wewnętrzni sprzymierzeńcy i wrogowie w przechodzeniu przez zmianę. 
 • Przyczyny subiektywnego oporu – lęki, przekonania, złość i projekcje. 
 • Rozkład uczestników zmiany – pionierzy i maruderzy. 
 • Strategia komunikacyjna w sytuacji zarządzania rozproszonego w zmianie. 
 • Jak komunikować zmianę różnym stylom osobowości? 
 • Budowanie strategii wewnętrznego PR dla zmiany. 
 • Budowanie empatii wobec pracownika w zmianie.
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami w sytuacji zmiany.
 • Rodzaje stresu występującego w sytuacji zmiany
 • Identyfikacja źródeł stresu w procesie zmiany. 
 • Wpływ długotrwałego i destrukcyjnego stresu na akceptację bądź odrzucenie zmiany.

Nasz Ekspert:

Jacek Cymerman

trener, konsultant, coach

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ukończył Studia
Podyplomowe „Psychologia w zarządzaniu” oraz „Public relations” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wg standardów ICF.
Posiada ponad 17 letnie doświadczenie zdobyte w pracy z grupami szkoleniowymi w różnych branżach jako trener, konsultant i coach.
W ramach firmy szkoleniowej Gemini Szkolenia, prowadzi szkolenia dla branży mięsnej. Specjalizuje się w obsłudze i sprzedaży. Znajomość mechanizmów, technik i standardów sprzedaży z powodzeniem przeniósł na branżę przetwórstwa mięsnego. Przeszkolił kilkuset handlowców w różnych Zakładach Mięsnych. Jego szkolenia oparte są o realne sytuacje z pracy w sklepie mięsnym. Praktyczność jego szkoleń oraz zaangażowanie i zadowolenie uczestników znajduje odzwierciedlenie w wysokich ocenach w ankietach po szkoleniowych. Pomaga i doradza firmom z branży mięsnej w przygotowaniu i wdrożeniu standardów obsługi i sprzedaży. Organizuje i prowadzi badania Tajemniczego Klienta. Przygotowuje i prowadzi szkolenia dla Przedstawicieli Handlowych w tej branży oraz dla Kadry zarządzającej Zakładem.

Wybrane projekty zrealizowane dla branży mięsnej z zakresu obsługi i sprzedaży:

 • ZM Nowak – cykl szkoleń dla kierowników i sprzedawców ze sklepów mięsnych. Przeszkolono 120 osób.
 • ZM Madej Wróbel – cykl szkoleń dla kierowników i sprzedawców ze sklepów mięsnych. Przeszkolono 80 osób.
 • ZM Niebieszczańscy – szkolenie dla grupy handlowców mobilnych – 20 osób.
 • ZM Niebieszczańscy – szkolenie dla grupy Kierowników Regionalnych – 10 osób.
 • ZM Niebieszczańscy – cykl szkoleń dla pracowników i kierowników firmowych sklepów mięsnych – 90 osób.
 • ZM Konarczak – szkolenie dla grupy handlowców mobilnych, koordynatorów sprzedaży i pracowników sklepów mięsnych – 40 osób.
 • ZM Lesz – szkolenie kadry menedżerskiej – „Zarządzanie zespołem”.
 • ZM Jano Zabrze – cykl szkoleń dla grupy 60 sprzedawców i kierowników sklepów mięsnych oraz ich Koordynatorów Regionalnych.

Działalność doradcza / coachingowa:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie badań Tajemniczy Klient dla ZM Jano.
 • Doradztwo dla ZM Lesz z zakresu zarządzania zespołem.
 • Doradztwo dla ZM Konarczak z zakresu zarządzania zespołem.

Ma za sobą ponad 1400 dni szkoleniowych przepracowanych jako Trener prowadzący zajęcia na sali. W tym ponad 150 dni szkoleniowych i doradczych dla zakładów mięsnych.
Dodatkowo zajmuje się budowaniem wewnętrznej motywacji do zmiany i rozwoju Klientów poprzez coaching indywidualny. Jego kompetencje w tym zakresie są potwierdzone certyfikatem ukończenia Szkoły Coachów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowanego według standardów ICF.
W wolnych od szkoleń i projektów chwilach, uprawia biegi długodystansowe. Pokonał pełen dystans 3 maratonów: Silesia Maraton w 2014 r., Orlen Warsaw Maraton 2015 oraz Silesia Maraton w październiku 2017. Chętnie uczestniczy w zagranicznych i krajowych rajdach rowerowych.

W swojej karierze zawodowej, oprócz opisanego wyżej doświadczenia w branży mięsnej, pracował m.in. dla takich firm i instytucji jak:
Comarch, Burger King Poland S.A., IKEA, Leroy Merlin, OBI, Tauron, Azoty Puławy, Northfarm, TrimTab, Monier, Retting Heating, Kimberly-Clark S.A, Karen Sp. z o.o., PKO BP, Oasis East, TRW, Lukas Bank, Unibep, ING Usługi Finansowe, ING Bank Śląski, PZU S.A., AmRest, Intersnack, Bank Pocztowy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Chorzowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CRH Klinkier, Indesit S.A., Hawe S.A. , Premier Manufacturing, Rojek Decor S.A., Ramsat S.A., Górażdże S.A., Deloitte, Sąd Okręgowy w Warszawie, Elamed S.A., 39 Banków Spółdzielczych z grona BPS. ZUS, Urząd Skarbowy Rybnik, Izba Skarbowa Katowice, Urząd Skarbowy Opole, Urząd Skarbowy Wrocław, Izba Celna w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.